Choroba niedokrwienna serca
Co to jest choroba niedokrwienna serca?
Jakie są objawy choroby wieńcowej?
Co powoduje chorobę wieńcową?
Kto jest zagrożony chorobą wieńcową?
Jak rozpoznać chorobę wieńcową?
Jak jest leczona choroba wieńcowa?

Co to są badania kliniczne

EUROPA w skrócie

EUROPA - najświeższe wiadomości

Słownik

Str. główna : Dla Pacjentów i Zdrowych : Jakie są objawy choroby wieńcowej?
Jakie są objawy choroby wieńcowej?

Jak można ją rozpoznać?

Dusznica bolesna jest jednym z najczęstszych objawów choroby wieńcowej serca. Tym terminem opisujemy charakterystyczny ból, odczuwany przez chorego w środku klatki piersiowej, za mostkiem (zwykle nie jest on lokalizowany po lewej lub prawej stronie), który może promieniować do szyi i żuchwy, ramienia i nadgarstka (dając wrażenie nałożonych kajdanek), najczęściej po lewej stronie ciała. Czasami ból jest odczuwany niżej, w okolicach dołka nad żołądkiem. Ból ma charakter zaciskający, dławiący (jakby ściśnięcia w imadle), chociaż część osób określa go jako jedynie średnio nasilony bolesny dyskomfort.

Dusznica bolesna stabilna

Ta postać (określana też jako dusznica wysiłkowa) jest najczęściej występującą postacią.

Określenie "stabilna" bierze się stąd, że objaw ten powtarza się przy tym samym poziomie wysiłku lub przynajmniej w podobnych okolicznościach. Ból może być sprowokowany nie tylko odpowiednim poziomem wysiłku fizycznego ale także narażeniem na niską temperaturę, wiatr lub silne emocje. Innymi słowy chory może dobrze tolerować umiarkowany wysiłek, ale w momencie, gdy osiągnie on pewną intensywność pojawia się ból, także chorzy często są w stanie go przewidzieć. Natomiast w czasie zimnej lub wietrznej pogody stopień tolerancji na wysiłek znacznie się zmniejsza.

Stabilna dusznica bolesna wyjątkowo tylko pojawia się u osoby w spoczynku.

Ból w klatce piersiowej nie musi oznaczać pojawienia się dusznicy. Tylko lekarz może potwierdzić rozpoznanie po przeprowadzeniu badań.
Ból w dusznicy stabilnej kończy się zwykle w ciągu 1 do 5 minut po zakończeniu wysiłku.

do góry       


Jeśli ból dusznicowy pojawia się w czasie spoczynku albo trwa lub nie zmniejsza się po zakończeniu wysiłku możemy mówić o ostrej niewydolności wieńcowej.
Może on świadczyć pojawieniu się:

Dusznicy niestabilnej (wł. ostra niewydolność wieńcowa bez zawału serca): jest to w rzeczywistości epizod dusznicowy, ale trwa on niespotykanie długo lub pojawia się w spoczynku. Zdarza się też, że pacjent nigdy nie odczuwał wcześniej bólów wysiłkowych. Dusznica niestabilna może zakończyć się samoistnie. Oznacza jednak ryzyko rozwoju zawału serca.

Zawału: w tym przypadku dochodzi do całkowitego zablokowania tętnicy wieńcowej, co prowadzi do uszkodzenia części mięśnia serca. Jego objawem jest ból taki sam jak przy dusznicy ale występuje jeśli osoba jest w stanie spoczynku, trwa dłużej i zwykle jest bardziej intensywny. Chory zwykle zwraca uwagę, że ból ma inny charakter niż w czasie zwykłego epizodu dusznicowego. Może się także zdarzyć, że chory nie miał nigdy wcześniej bólów wieńcowych a niedokrwienna choroba serca objawia się po raz pierwszy właśnie pod tą postacią. Następstwa zawału są znacznie bardziej poważne. Nie podjęcie w porę skutecznego leczenia oznacza bezpowrotną utratę części mięśnia serca. Niektóre zawały nie są od razu odczuwalne. Z tzw. "cichymi' zawałami mamy do czynienia u chorych cierpiących jednocześnie na cukrzycę.

Tylko badania elektrokardiograficzne (EKG) i krwi może pomóc w szybkim rozróżnieniu pomiędzy opisanymi powyżej stanami. Dlatego ważne jest przeprowadzenie stosownych badań tak szybko, jak to tylko możliwe.

do góry       


Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia to późny objaw choroby wieńcowej. Może on być następstwem poważnego zawału ale pojawia się także z innych przyczyn, prowadzących do stopniowego osłabienia mięśnia serca.
Choroba wieńcowa może przebiegać także w sposób dla pacjenta niezauważalny. Tylko badania (w szczególności EKG) mogą ujawnić schorzenie. Taki stan jest nazywany bezobjawową chorobą niedokrwienną serca.

Co należy zrobić w wypadku pojawienia się bólu?

Co w szczególności należy wiedzieć na ten temat?

Obszar mięśnia serca zaopatrywany przez zamkniętą tętnicę wieńcową ulega szybkiemu uszkodzeniu. Jeśli tętnica zostałaby otwarta w ciągu minut lub kilku pierwszych godzin od pojawienia się zawału, jego zasięg mógłby być bardzo ograniczony. Z drugiej strony, właśnie pierwszych kilka godzin od pojawieniu się zawału są najbardziej ryzykowne dla pacjenta. Każda sekunda się liczy! Dlatego lepiej udać się do szpitala bez zawału niż ryzykować niewiedzę o jego przejściu.

Kto powinien wiedzieć co robić?

Przede wszystkim sam pacjent, jego rodzina i najbliższe otoczenie. Im więcej będą wiedzieli tym szybciej i skuteczniej mogą działać.

Jaki rodzaj bólu powinien skłonić pacjenta do skierowania się do szpitala lub do przychodni?

Każdy ból przypominający ostrą niewydolność wieńcową. Należy także zwrócić uwagę na łagodniejszy ból spoczynkowy lub nawet dyskomfort odczuwany wklatce piersiowej, jeśli towarzyszy im niepokój, uczucie duszności lub pocenie się.
do góry